Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

UWAGA!

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA – trwa rekrutacja na kierunki:

Technik farmaceutyczny

Technik masażysta

Rozpoczęcie nauki: luty 2021r.

  • Technik farmaceutyczny – kształcimy od 07.02.2000 r. – 301 absolwentów.
  • Technik masażysta – kształcimy od 01.09.2004 r. – 183 absolwentów.

 

Nasi absolwenci stanowią fachową kadrę aptek, placówek rehabilitacyjnych Mielca, Podkarpacia, Polski, Europy.

 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym
w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych.

W skład naszego centrum wchodzi: 

– Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu.

– Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu,

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.