Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych. W skład naszego centrum wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu oraz Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Mielcu

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.

 


Terminy składania wniosków

Termin składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym: 1-26 czerwca 2018 r.

Termin składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym :  do 31 lipca 2018 r.