Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Od roku szkolnego 2019/2020

wznawiamy kształcenie na kierunku

Technik farmaceutyczny

Trwa rekrutacja !!!


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych. W skład naszego centrum wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu oraz Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Mielcu

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.

 


Trwa rekrutacja !!!