Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

 Ważne!

Trwa rekrutacja na II semestr /nauka od lutego 2017 r./ na kierunki:

Technik masażysta

Technik sterylizacji medycznej

Kursy umiejętności zawodowych w zawodzie terapeuta zajęciowy i inne


ZAPRASZAMY


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych. W skład naszego centrum wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu oraz Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Mielcu

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.

plakat 2017 WERSJA5