Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

UWAGA!

Rekrutacja na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022 

Rozpoczęcie nauki 31 stycznia 2022

Przyjmujemy już wnioski

Nasi absolwenci stanowią fachową kadrę
aptek, placówek rehabilitacyjnych Mielca, Podkarpacia, Polski, Europy.

 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym
w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych.

W skład naszego centrum wchodzi: 

– Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu.

– Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu,

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.