Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

UWAGA!

Posiadamy wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022.

Do końca tygodnia przyjmujemy wnioski rekrutacyjne na kierunki:

 

– Opiekunka dziecięca

– Opiekun medyczny

– Technik farmaceutyczny

– Technik usług kosmetycznych

 

rekrutacja

Rozpoczęcie nauki 1 września 2021.
Przyjmujemy już wnioski

 

Nasi absolwenci stanowią fachową kadrę
aptek, placówek rehabilitacyjnych Mielca, Podkarpacia, Polski, Europy.

 

 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym
w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych.

W skład naszego centrum wchodzi: 

– Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu.

– Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu,

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.