Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Opiekunka dziecięca

Zawód dający kwalifikacje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą.

Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym. Przedmioty realizowane w całym cyklu kształcenia:

 1. Zdrowie publiczne – 20 godz.
 2. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie – 15 godz.
 3. Anatomia i fizjologia dziecka – 40 godz.
 4. Rozwój dziecka 30 godz.
 5. Pielęgnowanie dziecka – 50 godz.
 6. Wybrane choroby wieku dziecięcego – 25 godz.
 7. Wychowanie dziecka – 100 godz.
 8. Język angielski zawodowy – 25 godz.
 9. Język migowy – 25 godz.
 10. 10Ratownictwo przedmedyczne – 20 godz.
 11. Pracownia pielęgnowania dziecka zdrowego – 70 godz.
 12. Pracownia pielęgnowania dziecka chorego – 40 godz.
 13. Pracownia wychowania dziecka – 90 godz.
 14. Pracownia artystyczna – 55 godz.
 15. Zajęcia praktyczne – 75 godz.
 16. Praktyka zawodowa – 140 godz.