Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Wyniki egzaminów zewnętrznych


 

 

Zdawalność

 

Egzamin  zawodowy – czerwiec 2023 r.

Kierunek : Opiekunka dziecięca

      – przystąpiło  – 19 słuchaczy

      – zdało – 18 słuchaczy

 

Rok szkolny 2021/2022

Technik  farmaceutyczny – 100 %

Terapeuta zajęciowy – 85,7 %

 

Rok szkolny 2020/2021

Technik  masażysta   – 100 %

Opiekun  osoby  starszej    – 100 %

Opiekun  medyczny – 100 %

Technik  usług  kosmetycznych    – 89 %

 

Rok szkolny 2019/2020

Opiekun medyczny – 100%

Terapeuta zajęciowy – 89%

 

Rok szkolny 2018/2019

Technik sterylizacji medycznej – 100%

Opiekun medyczny – 100%

Technik usług kosmetycznych – 100%

 

Sesja maj – lipiec 2017

Medyczna Szkoła Policealna

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Kwalifikacja Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
  • forma dzienna – zdało 100% słuchaczy

 

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 Kwalifikacja A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  • forma stacjonarna – zdało 100% słuchaczy

 

 TECHNIK MASAŻYSTA

Kwalifikacja Z.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

  • forma stacjonarna – zdało 92% słuchaczy

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja Z.4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  • forma zaoczna – zdało 100% słuchaczy

 


Sesja maj – lipiec 2016

Medyczna Szkoła Policealna

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Kwalifikacja Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
  • forma dzienna – zdało 90% słuchaczy

 

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 Kwalifikacja A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  • forma stacjonarna – zdało 93% słuchaczy

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja Z.4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  • forma zaoczna – zdało 100% słuchaczy

Sesja styczeń – luty 2016

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 Kwalifikacja A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  • forma stacjonarna – zdało 93,3% słuchaczy
  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy – zdało 100% słuchaczy

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Kwalifikacja Z.20 – Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

  • forma stacjonarna – zdało 80% słuchaczy

 

Sesja czerwiec  2015

………………………………………..zdających……….zdało

Opiekun medyczny                                     12                                12

Technik farmaceutyczny                           21                                20

Technik usług kosmetycznych               16                                16

Technik masażysta                                     14                                14

 

Poniższy link pozwala otworzyć plik z Instrukcją zdawania egzaminu pisemnego z kwalifikacji w formie elektronicznej.

Instrukcja zdawania egzaminu pisemnego w formie elektronicznej