Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Rekrutacja


W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja odbywać się będzie na następujące kierunki kształcenia:


Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

  • Opiekun osoby starszej – w formie stacjonarnej
  • Technik masażysta – w formie stacjonarnej
  • Terapeuta zajęciowy – w formie stacjonarnej
  • Opiekun medyczny – w formie zaocznej
  • Technik usług kosmetycznych – w formie zaocznej

 Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

  • Technik usług kosmetycznych – kwalifikacyjny kurs zawodowy A.62
  • Kursy umiejętności zawodowych w zawodzie Terapeuta zajęciowy


Terminy składania wniosków

Termin składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym: 1-26 czerwca 2018 r.

Termin składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym:  do 31 lipca 2018 r.

 

 


Wnioski rekrutacyjne do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE (do Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE (dla kursów)