Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Zdalne Nauczanie

 

Zdalne nauczanie obowiązujące od 25 marca 2020 r.

 

Uwaga słuchacze:

Proszę korzystać z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem: epodreczniki.pl, oraz materiałów zamieszczonych na stronach CKE i OKE.