Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

main

 

UWAGA!

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 

 

 

Link do programu kursu kwalifikacyjnego dla Opiekunów medycznych / Z.4., MS.04./ uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 


 

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i napływem
uchodźców do Polski Rzecznik Praw Dziecka uruchomił
dodatkowe dyżury specjalistów, z którymi można
porozmawiać, dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12.

Przyjmujemy już wnioski

Nasi absolwenci stanowią fachową kadrę
aptek, placówek rehabilitacyjnych Mielca, Podkarpacia, Polski, Europy.

 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym
w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych.

W skład naszego centrum wchodzi: 

– Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu.

– Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu,

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.