Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym. Przedmioty realizowane w całym cyklu kształcenia:

 1. Zdrowie publiczne – 38 godz.
 2. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie – 64 godz.
 3. Podstawy psychologii i etyki – 76 godz.
 4. Podstawy anatomii i fizjologii – 57 godz.
 5. Wybrane zagadnienia kliniczne – 76 godz.
 6. Język migowy – 30 godz.
 7. Terapia zajęciowa – 220 godz.
 8. Język angielski zawodowy – 64 godz.
 9. Ratownictwo przedmedyczne – 38 godz.
 10. Technologia informatyczna w zawodzie – 34 godz.
 11. Pracownia arteterapii – 76 godz.
 12. Pracownia komunikacji interpersonalnej – 38 godz.
 13. Pracownia rękodzieła – 76 godz.
 14. Pracownia kulinarna – 51 godz.
 15. Pracownia organizacji czasu wolnego – 57 godz.
 16. Pracownia ceramiczna – 60 godz.
 17. Pracownia higieny osobistej – 51
 18. Pracownia wikliniarska – 51 godz.
 19. Pracownia terapii ruchem – 30 godz.
 20. Zajęcia praktyczne – 105 godz.
 21. Praktyka zawodowa – 210 godz.

 

Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest on osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. W dzisiejszym świecie bardzo szybko zmieniają się warunki społeczno-środowiskowe, a do tego dochodzi jeszcze proces starzenia się społeczeństwa, tak więc wokół nas znajduje się coraz więcej osób potrzebujących fachowej pomocy, której może im udzielić właśnie terapeuta zajęciowy.

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w odnalezieniu się w życiu na nowo. Poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne.

 

 

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania