Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Technik masażysta

 

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym. Przedmioty realizowane w całym cyklu kształcenia:

 1. Zdrowie publiczne – 57 godz.
 2. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie – 38 godz.
 3. Podstawy psychologii i etyki– 64 godz.
 4. Anatomia i fizjologia – 95 godz.
 5. Anatomia czynnościowa – 114 godz.
 6. Teoria masażu – 264 godz.
 7. Podstawy fizjoterapii – 32 godz.
 8. Wybrane zagadnienia kliniczne – 108 godz.
 9. Język angielski zawodowy – 64 godz.
 10. Język migowy – 32 godz.
 11. Ratownictwo przedmedyczne – 38 godz.
 12. Pracownia masażu – 474 godz.
 13. Pracownia anatomii czynnościowej – 76 godz.
 14. Pracownia fizjoterapii – 64 godz.
 15. Technologia informatyczna w zawodzie – 38 godz.
 16. Zajęcia praktyczne – 192 godz.
 17. Praktyka zawodowa 210 godz.

Absolwenci uzyskają tytuł technika masażysty i uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • własnych gabinetach masażu.

W dwuletnim okresie kształcenia słuchacze poznają:

 • podstawowe metody i techniki masażu leczniczego,
 • zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykalnych,
 • wiedzę z zakresu nauk medycznych,
 • umiejętności wykonywania masażu ludzi zdrowych,
 • kontaktów interpersonalnych,
 • propagowanie prozdrowotnego stylu życia.

 

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania