Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Opiekun medyczny

Nauka trwa 1,5 roku w systemie stacjonarnym. Przedmioty realizowane w całym cyklu kształcenia:

 1. Zdrowie publiczne – 34 godzin
 2. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie – 30 godzin
 3. Podstawy psychologii i etyki – 68 godzin
 4. Podstawy anatomii i fizjologii – 68 godzin
 5. Podstawy patologii i wybranych chorób– 68 godzin
 6. Język migowy – 34 godzin
 7. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną – 83 godzin
 8. Język angielski zawodowy – 45 godzin
 9. Ratownictwo przedmedyczne – 34 godzin
 10. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych – 196 godzin
 11. Pracownia usprawniania ruchowego – 45 godzin
 12. Technologia informatyczna w zawodzie – 34 godzin
 13. Zajęcia praktyczne – 173 godzin

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • oddziałach szpitalnych
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • zakładach leczniczo-pielęgnacyjnych
 • domach pomocy społecznej

Absolwent będzie przygotowany do:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce przy zabiegach pielęgnacyjnych
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania