Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Pracownicy MSCKZiU

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

 

mgr Maria Walczak
mgr Małgorzata Mrozek

Alina Dręga
Jerzy Czerniejewski
Władysława Mazur
Danuta Żuchowicz