Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

 

mgr Maria Walczak
mgr Małgorzata Mrozek

Alina Dręga
Jerzy Czerniejewski

Bogusława Kobos
Władysława Mazur
Danuta Żuchowicz