Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 990).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z 8 czerwca 2020 r.

rozp.-zm.-czasowe-ograniczenie-3.06