Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ( International Day of Persons with Disabilities)

to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3), obchodzone corocznie 3 grudnia.

Celem obchodów Dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

jest e-dostępność.

Dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych stwarza możliwości wszystkim ludziom, jednak chyba najbardziej osobom niepełnosprawnym. Rozwój Internetu i podobnych technologii coraz częściej uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych, a bariery wynikające z uprzedzeń, infrastruktury czy trudno dostępnych formatów nie stoją już na przeszkodzie ich pełnemu uczestnictwu.
To pozytywna zmiana. Obserwujemy coraz większe rozpowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które każdego dnia przyciągają nowych użytkowników. Jednak większość stron internetowych nadal pozostaje niedostępna dla milionów osób mających problem z poruszaniem myszką lub wymagających, ze względu na niepełnosprawność wzroku – „czytnika ekranu” czy też dużej czcionki. Rządy oraz sektor prywatny powoli zauważają, iż pełne udostępnienie stron internetowych wiąże się z korzyściami ekonomicznymi i społecznymi. W związku z tym rozpoczęły wdrażanie zmian w zakresie oprogramowania i sprzętu