Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego.

Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej

Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kardynała Fiorenzo Angeliniego.

Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym.

Podobnie będzie i w tym roku.

Ojciec Święty Franciszek wydał orędzie na 28. Światowy Dzień Chorego.

Mottem dokumentu są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza:

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię”.