Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

O szkole

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

Uchwałą Nr XLV/931/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. z dniem 1 września 2014 r. połączone zostały: Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu i Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Mielcu w zespół pod nazwą Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Mielcu przy ul. Kościuszki 7.

Uchwałą Nr X/175/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r. z dniem 1 września 2015 r. utworzone zostało Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 7.

Misją Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest profesjonalne przygotowanie do realizowania zadań wynikających z funkcji poszczególnych zawodów.

Ofertę naszą kierujemy do młodzieży i osób dorosłych, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętnościami zawodowe oraz służyć drugiemu człowiekowi.

Zapraszając do Centrum gwarantujemy:

  • naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach przedmiotowych
  • wykwalifikowaną kadrę wykładowców
  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy kwalifikacyjne, zawodowe i warsztaty tematyczne
  • zajęcia z wychowania fizycznego w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, siłowni oraz zajęcia na basenie
  • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową
  • bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z aktualną prenumeratą czasopism zawodowych
  • możliwość korzystania z centrum multimedialnego
  • udział w wycieczkach dydaktycznych
  • pomoc socjalną szczególnie potrzebującym
  • miłą, partnerską, przyjazną dla słuchacza atmosferę w bardzo czystych i przytulnych murach naszej szkoły

Przyjdź.  Zapraszamy.

W naszym CENTRUM warto się uczyć – bezpłatnie!


Pobierz logo Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego