Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Technik usług kosmetycznych

Nauka trwa 2 lata

Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych.

Przedmioty realizowane w całym cyklu kształcenia:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • Anatomii i fizjologia
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Podstawy prawa i przedsiębiorczości
 • Zdrowie publiczne
 • Dermatologia
 • Chemia kosmetyczna
 • Kosmetologia
 • Fizykoterapia
 • Technologie informatyczne w zawodzie
 • Język angielski w zawodzie
 • Język migowy
 • Pracownia kosmetyki i wizażu
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania dla kształcenia w systemie zaocznym