Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest on osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. W dzisiejszym świecie bardzo szybko zmieniają się warunki społeczno-środowiskowe, a do tego dochodzi jeszcze proces starzenia się społeczeństwa, tak więc wokół nas znajduje się coraz więcej osób potrzebujących fachowej pomocy, której może im udzielić właśnie terapeuta zajęciowy.

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w odnalezieniu się w życiu na nowo. Poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne.

 

 

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania