Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym.

Absolwenci uzyskają tytuł technika masażysty i uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • placówkach służby zdrowia,
  • klubach sportowych,
  • gabinetach odnowy biologicznej,
  • własnych gabinetach masażu.

W dwuletnim okresie kształcenia słuchacze poznają:

  • podstawowe metody i techniki masażu leczniczego,
  • zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykalnych,
  • wiedzę z zakresu nauk medycznych,
  • umiejętności wykonywania masażu ludzi zdrowych,
  • kontaktów interpersonalnych,
  • propagowanie prozdrowotnego stylu życia.

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania