Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Opiekun medyczny

Nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym.

Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnomedyczne
 • przedmioty z zakresu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • podstawy działalności zawodowej

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • oddziałach szpitalnych
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • zakładach leczniczo-pielęgnacyjnych
 • domach pomocy społecznej

Absolwent będzie przygotowany do:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce przy zabiegach pielęgnacyjnych
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Zobacz podstawę programową

Zobacz szkolny plan nauczania