Medyczno – Społeczne Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780 z póź. zmianami)

 

 Zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r.

  1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole do 7 czerwca 2020 r., kontynuacja nauki w formie zdalnej.

  2. Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. słuchacze programowo najwyższych semestrów po wyrażeniu zgody mają możliwość realizacji zajęć z zakresu kształcenia praktycznego na terenie szkoły.

 Z  powyższych zajęć  mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 W zajęciach nie może uczestniczyć słuchacz, w domu którego jest kwarantanna.

  1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

nowelizacja_rozporządzenia_MEN_-_COViD-19_(art_30b)_2404

Działalność szkół, żłobków i przedszkoli zostaje zawieszona do 24 maja 2020 r.

Uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Rozporządzenie MEN z dnia 09 kwietnia 2020 r

 

W czwartek 9 kwietnia 2020 r. przedłużono dotychczasowe obostrzenia, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

Do 26 kwietnia 2020 r. rząd przedłuża zamknięcie szkół.

Wielkanoc 2020

 

 

Życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych

 

pełnych nadziei  na lepsze jutro

  

dla Pani Dyrektor, nauczycieli,

 

wszystkich pracowników szkoły oraz słuchaczy.

Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w okresie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły , będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Słuchacze wszystkich kierunków zostają zobowiązani do zapoznawania się

Z informacjami zamieszczanymi przez nauczycieli poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na;

  • stronie internetowej szkoły / w zakładce materiały/
  • indywidualnych adresach poczty elektronicznej
  • klasowych adresach poczty elektronicznej

Informacje, o których mowa w szczególności dotyczą realizacji programów nauczania na poszczególnych kierunkach, bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,

szkołach i placówkach oświatowych.

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

 

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Continue reading

8 marca Święto Kobiet

 

Miłe Panie, w Dniu Waszego Święta

 

życzymy Wam wszystkiego najlepszego. 

Misie Ratownisie

 

Zakończyliśmy zbieranie maskotek w ramach akcji „Misie ratownisie”.

Przy udziale uczniów ze szkoły podstawowej nr 2, pacjentów i personelu przychodni rehabilitacji „Atlas” oraz wszystkich zainteresowanych, zebraliśmy 393 pluszaki!

Serdecznie dziękujemy ❤️

Finał ogólnopolskiej akcji niebawem!!!

 

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego.

Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej

Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kardynała Fiorenzo Angeliniego.

Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym.

Podobnie będzie i w tym roku.

Ojciec Święty Franciszek wydał orędzie na 28. Światowy Dzień Chorego.

Mottem dokumentu są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza:

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię”.

26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantacji

Dzień Transplantacji – ogólnopolski dzień, obchodzony 26 stycznia, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621. taki zabieg na świecie.

 

„Transplantacja? Jestem na TAK!”

 

„Transplantacja – masz dar uzdrawiania”

 

„Nie zabieraj organów do nieba”

 

„Podziel się swoim sercem – ja jestem na tak, a Ty?”.

To tylko przykładowe hasła obchodów w różnych miastach Polski, w poszczególnych latach.

Liczba przeszczepów w naszym kraju jest bardzo niska, w porównaniu do zapotrzebowania. Zróbmy jak najwięcej, aby uświadomić sobie, naszym bliskim i znajomym, że tę sytuację można zmienić. Rozmawiajmy jak najwięcej na temat transplantacji. Jeśli jesteśmy gotowi nieść pomoc innym, wypełnijmy świadczenie woli i nośmy go ze sobą. W życiu różnie bywa!!!