Medyczno – Społeczne Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu